PowerGym

PowerGym
Sekcja Sportów Siłowych Terminatus
Staraj się być najlepszy, rób więcej, niz możesz, kochaj przyjaciól, mów prawdę, bądź wierny i szanuj swego ojca oraz matkę. Przestrzegaj tych zasad, będziesz panem samego siebie. Uczynią cię one silnym, napełnią nadzieją i wskażą ci drogę ku wielkosci.     -    Joe Weider

XV Mistrzostwa Polski Mistrzostwa Polski

11 Sep 2006

XV Mistrzostwa Polski
Juniorek i Juniorów do lat 20 i 23
w Wyciskaniu Leżąc
Kielce, 14-15 października 2006 r.

Regulamin zawodów

I.Cel:

 1. Popularyzacja wyciskania leżąc.
 2. Wyłonienie mistrzów i mistrzyń Polski na rok 2006 w kategoriach juniorek i juniorów do lat 20 i 23.
 3. Uczczenie 15-lecia sekcji sportów siłowych KS „Tęcza-Społem”-Kielce

II.Organizatorzy:

 1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie.
 2. Klub
  Sportowy „Tęcza-Społem” - Kielce.
 3. Świętokrzyski
  Związek Podnoszenia Ciężarów, Kulturystyki i Trójboju
  Siłowego w Kielcach.

III. Termin i miejsce

 1. Termin: 14-15
  października 2006 (sobota, niedziela).
 2. Miejsce:
  Hala Klubu Sportowego „Tęcza-Społem”, 25-560
  Kielce, ul. Zagnańska 110.

IV Warunki uczestnictwa:

 1. W
  zawodach uczestniczyć mogą:

  1. Reprezentanci klubów
   i stowarzyszeń kultury fizycznej – członków PZKFiTS,
   mający na bieżąco opłacone składki członkowskie w
   PZKFiTS, posiadający kartę zawodniczą i licencję ważną na
   rok 2006,

 2. Zawodnicy i zawodniczki
  muszą spełniać następujące warunki:

  1. Ukończony 14 rok życia
   w dniu zawodów w przypadku juniorów i juniorek.

  2. Wiek rocznikowo
   maksymalnie 20 lat w przypadku juniorów i juniorek do lat
   20.

  3. Wiek rocznikowo
   maksymalnie 23 lata w przypadku juniorów i juniorek do lat
   23.

  4. Posiadać ważne
   badania lekarskie:

  • zawodników z
   klasą MM, M i I obowiązuje książeczka zdrowia sportowca –
   wyciskania leżąc lub trójboju siłowego;

  • zawodników o
   niższej klasie sportowej obowiązuje karta zdrowia sportowca
   wyciskania leżąc lub trójboju siłowego lub zaświadczenie
   lekarskie z klauzulą Zdolny do zawodów wyciskania
   leżąc
   podpisaną przez lekarza;

  • w przypadku sportów
   innych niż trójbój siłowy również musi się
   znajdować klauzula „Zdolny do zawodów wyciskania
   leżąc”
   podpisana przez lekarza;

  • książeczka zdrowia
   sportowca winna posiadać wpis „Oświadczam, że jest mi
   znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. Zobowiązuję się
   respektować zawarte w nim przepisy i sankcje, jak również
   zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych środków
   farmakologicznych.”

 1. Opłacone
  wpisowe w wysokości 40 zł (drużyny liczące 5 lub więcej
  zawodników opłacają wpisowe w wysokości 30 zł od
  osoby).

V. Sposób rywalizacji

Zawody zostaną
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.

Klasyfikacja indywidualna
zostanie przeprowadzona w kategoriach wiekowych 14-20 lat i 14-23 lat
w następujących kategoriach wagowych:

 • Juniorki:
  w kat. wag. 44, 48, 52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, +90.
 • Juniorzy:
  w kat. wag. 52, 56, 60, 67,5 75, 82,5, 90, 100, 110, 125, +125.

VI. Klasyfikacja:

Do zawodów można
zgłosić maksymalnie w każdej grupie wiekowej:

 • 10
  juniorek,
 • 11
  juniorów,

w tym maksymalnie dwóch
zawodników (-czek) w kategorii wagowej i wiekowej.

Zawodnicy i zawodniczki
sklasyfikowani będą w kategoriach wagowych. W przypadku, gdy z
kategorii wagowej znajduje się mniej niż czworo rywalizujących
zawodników lub zawodniczek, sklasyfikowane zostaną osoby z
uzyskanym wynikiem minimum trzeciej klasy sportowej.

Do klasyfikacji
drużynowej w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn liczy
się 6 najlepszych osób według zajętych miejsc w kat.
wagowej.

Punkty do klasyfikacji
drużynowej obliczane są wg następującego klucza: I m. – 12
pkt., II m. – 9 pkt., każde następne o 1 pkt. mniej; miejsce X i
dalsze otrzymują po 1 pkt.

Mistrzem Mistrzów
wśród zawodniczek i zawodników zostanie uznany Mistrz
lub Mistrzyni Polski z największą liczbą punktów
Wilks’a.

Oficjalny komunikat
zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych
wyników (badania antydopingowe).

VII. Nagrody

 1. Trzy
  pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej i wiekowej juniorów
  i juniorek zostaną nagrodzone medalami.
 2. Mistrz
  i Mistrzyni Polski w każdej kategorii wagowej nagrodzeni zostaną
  pucharami.
 3. Trzy
  pierwsze miejsca w kategorii Mistrza Mistrzów – juniorek i
  juniorów zostanie nagrodzone pucharami.
 4. Wszyscy
  zawodnicy i zawodniczki, którzy zostali sklasyfikowani
  otrzymają dyplomy.

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenia faxem lub
pocztą (liczy się data otrzymania listu) w terminie do 09
października 2006 (poniedziałek) z podaniem kategorii wiekowej
zgłaszanych osób
:

KS „Tęcza-Społem”

25-560 Kielce,

ul. Zagnańska 110

tel./fax. 041
331-68-94

tel. 041
331-56-94

IX. Zakwaterowanie i wyżywienie

 1. Zakwaterowanie
  – cena 1 noclegu 30 zł, Kielce, ul. Jagiellońska 30.
 2. Wyżywienie
  – kolacja 10 zł, obiad 15 zł., śniadanie 10 zł.
 3. Rezerwację
  noclegów i wyżywienia należy zgłaszać w terminie do
  09 października 2006 (poniedziałek) na fax, jak w
  punkcie VIII.

X. Program zawodów

Proponowany program
zawodów:

 • 13.10.2006
  r., piątek
 • 2000
  - odprawa techniczna w miejscu zakwaterowania;
 • 14.10.2006
  r., sobota
 • 0730
  - 0900 - ważenie wszystkich kobiet;
 • 0920 -
  uroczyste otwarcie;
 • 0930 -
  start wszystkich kobiet
 • 1000 -
  ważenie lekkich kategorii mężczyzn
 • szczegółowy
  dalszy program zawodów, również na 15.10.2006
  (niedziela), zostanie ustalony na odprawie technicznej

Dokładny program
zawodów
będzie ustalony na odprawie technicznej w piątek
13 października 2006 r., o godz. 2000.

XI. Informacje

XII. Postanowienia końcowe

Prawo
interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
Kluby
i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Wszystkie
sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie Komisja
Odwoławcza złożona z Komitetu Organizacyjnego, Wiceprezesa
PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego oraz Sędziego Głównego.

Kielce,
21.08.2006 r.

WICEPREZES PREZES

ds. trójboju siłowego
Klubu Sportowego

Polskiego Związku Kulturystyki,
„TĘCZA-SPOŁEM”

Fitness i Trójboju Siłowego
Wojciech Karydnalski
dr Marek Kruszewski

Brak komentarzy »

brak komentarzy.

śledź komentarze przez RSS Adres trackback

Napisz komentarz