PowerGym

PowerGym
Sekcja Sportów Siłowych Terminatus
Staraj się być najlepszy, rób więcej, niz możesz, kochaj przyjaciól, mów prawdę, bądź wierny i szanuj swego ojca oraz matkę. Przestrzegaj tych zasad, będziesz panem samego siebie. Uczynią cię one silnym, napełnią nadzieją i wskażą ci drogę ku wielkosci.     -    Joe Weider

Puchar Polski w Trójboju Siłowym 2006

11 Sep 2006

Regulamin

Pucharu Polski
w Trójboju Siłowym
Eliminacje do Mistrzostw
Świata
Warszawa, 16-17 września 2006r.

1. CEL ZAWODÓW:
- popularyzacja trójboju siłowego
- wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach seniorek, seniorów
i weteranów,

- wyłonienie zawodników na
Mistrzostwa Świata w Norwegii.

2. ORGANIZATORZY:

- Polski Związek Kulturystyki,
Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie,
- Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „Michael” w Warszawie,,
- Wydział Sportu, Turystyki i Wypoczynku dla Dzielnicy Bemowo Urzędu
M.ST. Warszawy.

3. TERMIN I MIEJSCE:

- termin 16 – 17 wrzesień 2006 r.
- miejsce: Sala Widowiskowo – Teatralna Ośrodka „Michael” pod
Kościołem, ul. Ks. –Br. Markiewicza 1 w Warszawie.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach uczestniczyć mogą:
- reprezentanci klubów, ognisk i stowarzyszeń-członków PZKFiTS mające
na bieżąco
opłacone składki członkowskie w PZKFiTS, posiadający licencję ważną
na rok 2006.

Zawodniczki i zawodnicy muszą spełniać następujące warunki:
- ukończony 14 rok życia w dniu zawodów,
- posiadać ważne badania lekarskie; do 16 roku życia (3 miesiące
od daty podpisania przez lekarza i powyżej 16 roku życia (6 m-cy od
daty podpisania przez lekarza)
- zawodników z klasą MM, M i I obowiązuje książeczka zdrowia sportowca
– trójboju siłowego;
- zawodników o niższej klasie sportowej obowiązuje karta zdrowia
sportowca trójboju siłowego lub zaświadczenie lekarskie z klauzulą
„Zdolny do zawodów trójboju siłowego” podpisaną przez lekarza;
- w przypadku zawodów innych niż trójbój siłowy również musi
się znajdować w/w klauzula podpisana przez lekarza;
- książeczka zdrowia sportowca winna posiadać wpis „Oświadczam,
że jest mi znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. Zobowiązuję się
respektować zawarte w nim przepisy i sankcje, jak również zobowiązuje
się nie przyjmować żadnych zakazanych środków farmakologicznych”.
- opłacone wpisowe w wysokości 45 zł (drużyny liczące 5 lub więcej
zawodników opłacają wpisowe w wysokości 40 zł od osoby).
UWAGA !!!

Zawodnicy nie zgłoszeni
na odprawie technicznej i nie mający opłaconego wpisowego nie mają
prawa startu w zawodach.

5. ZASADY RYWALIZACJI:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami
IPF i PZKFiTS
Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:
- kobiety w kategoriach wagowych: 44; 48; 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5;
90; + 90 kg
- mężczyźni w kategoriach wagowych: 52; 56; 60; 67,5;75; 82,5; 90;
100; 110; 125; + 125 kg

6. KLASYFIKACJA:

Do zawodów można zgłosić maksymalnie10 kobiet i 11 – stu mężczyzn
( w tym do dwóch zawodników w tej samej kategorii wagowej).
Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach
wagowych.
W przypadku gdy w kategorii wagowej znajduje się mniej niż czworo
rywalizujących zawodników, sklasyfikowani zostaną zawodnicy i zawodniczki
z wynikiem w trójboju uzyskanym na poziomie minimum trzeciej klasy
sportowej.
Do klasyfikacji drużynowej mężczyzn liczy się wyniki 6 najlepszych
zawodników, do klasyfikacji drużynowej kobiet liczy się wyniki 6
najlepszych zawodniczek.
Punkty za zajęcie miejsca w danej kategorii wagowej obliczane są następująco:
I – 12 pkt, II – 9 pkt, III – 8 pkt, IV – 7 pkt, itd. Miejsca
X i niższe otrzymają po jednym punkcie.
Oficjalny komunikat zawodów sporządzi KOMISJA SPORTOWA TRÓJBOJU SIŁOWEGO
po weryfikacji uzyskanych wyników (badania antydopingowe).

Eliminacje do Mistrzostw
Świata przebiegać będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. NAGRODY:

Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej mężczyzn i kobiet
zostaną nagrodzone medalami.
Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn
nagrodzone zostaną pucharami.
Trzy pierwsze miejsca wg formuły WILKS’a w kategorii OPEN Kobiet
i Mężczyzn zostaną
nagrodzone pucharami.

Trzy pierwsze miejsca wg formuły
WILKS’a w kategoriach Weteranów: 40-49, 50-59 i +60 lat zostaną
nagrodzone medalami.
Trzy pierwsze miejsca wg formuły WILKS’a w kategorii OPEN Weteranów
zostaną nagrodzone pucharami.

Trzy pierwsze miejsca wg formuły WILKS’a w kategorii OPEN Weteranek
zostaną nagrodzone medalami.
Pierwsze sześć miejsc w każdej kategorii wagowej i wiekowej otrzyma
dyplomy.

8. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 4 września 2006r. (wyłącznie
na piśmie)
w Biurze Ośrodka Wychowawczo – Profilaktycznego „Michael”,

01-493 Warszawa ul.
Ks. Bronisława Markiewicza 1, tel./fax. (22) 861 02 78 lub poprzez
e-mail:

michael-warszawa@wp.pl

9. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
1. Zakwaterowanie w Dom Asystenta WAT przy ul. Sylwestra Kaliskiego
9, (ok. 1,5 km od Hali Sportowej).
2. Wyżywienie – w miejscu rozgrywania zawodow(obiad , kolacja). Cena
wyżywienia: - obiad 20,-zł., kolacja 12,-zł.
3. Koszt zakwaterowania 55 zł. za jeden osobonocleg w tym śniadanie.
4. Koszt całodziennego wyżywienia i zakwaterowania od jednej osoby
wynosi 87 PLN (w tym podatek VAT).

Wszystkie należności płatne wyłącznie gotówką u organizatora
w Biurze OW-P „Michael”(przed zakwaterowaniem).
5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie z podaniem ilości noclegów,
śniadań, obiadów i kolacji dokonać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 4 wrzesnia 2006r. w formie pisemnej na adres OW-P „Michael”
lub faxem: tel./fax (22) 861 02 78 lub poprzez e-mail:

michael-warszawa@wp.pl

10. PROPONOWANY PROGRAM
ZAWODÓW:

15.09.2006r. - piątek
- godz. 20.00 – odprawa techniczna (w miejscu zakwaterowania)

16.09.2006r. - sobota
- godz. 7.00 – 8.30 - ważenie kobiet,
- godz. 9.00 – otwarcie zawodów i start kobiet,
- ważenie i start kategorii mężczyzn ustalone zostaną na odprawie
w zależności od liczby startujących zawodników.
Dokładny program zawodów będzie ustalony na odprawie technicznej
w piątek 15 września 2006r.

11. INFORMACJE:

Wszelkich informacji udziela Ks. Mieczysław Kucel:
tel. komórkowy 0 608-100-424


Łukasz Kazimierczak 0 609-026-441
Informacje o zawodach wraz z niniejszym regulaminem dostępne będą
w INTERNECIE
pod adresem: www.osrodek-michael.waw.pl

Po zawodach wyniki udostępnione
będą w INTERNECIE pod tym samym adresem.

12. INFORMACJE NA TEMAT
DOJAZDU:

Uwaga!

Należy wysiąść na stacji
PKP Warszawa Centralna
.

Miejsce zakwaterowania - autobus
linii 105, 109.
Miejsce zawodów znajduje się w Sali Widowiskowo – Teatralnej Ośrodka
„Michael” (pod Kościołem), ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1 w
Warszawie Bemowo w odległości 10 km od dworca PKP W-wa Centralna.
Dojazd autobusem linii 507 lub tramwajem linii 24.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Wpisowe należy uregulować u organizatora na odprawie technicznej w
dniu 15.09.2006r. lub w dniu zawodów od godz. 7.00 w Biurze OW-P „Michael”
(przed wagą). Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia podatku
VAT w wysokości 7% do opłaty startowej.

Związane jest to ze zmianą
przepisów od dnia 1.05.2004 w związku z wstąpieniem Polski do Unii
Europejskiej. Organizator zabezpiecza komplet komunikatów za odpłatnością
w wysokości 10 PLN. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji
Regulaminu. Kluby i uczestnicy zawodów powinni ubezpieczyć się od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wszelkie sprawy nie objęte Regulaminem rozstrzygać będzie Komisja
Odwoławcza
złożona z przedstawiciela Organizatora, przedstawiciela PZKFiTS oraz
Sędziego Głównego.
Uwaga !

W piątek dnia 15 września
2006r. po zakończeniu odprawy odbędzie się
zebranie Komisji Sportowej Trójboju Siłowego, na które serdecznie
zaprasza
Prezes i Organizatorzy, zaproszenie dotyczy także wszystkich trenerów

pragnących wziąć udział w dyskusji.

Warszawa, 05 styczeń 2006r.

V-CE PREZES
ds. TRÓJBOJU SIŁOWEGO
dr MAREK KRUSZEWSKI

Ks. Mieczysław Kucel
Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny
„MICHAEL”

Brak komentarzy »

brak komentarzy.

śledź komentarze przez RSS Adres trackback

Napisz komentarz