PowerGym

PowerGym
Sekcja Sportów Siłowych Terminatus
Staraj się być najlepszy, rób więcej, niz możesz, kochaj przyjaciól, mów prawdę, bądź wierny i szanuj swego ojca oraz matkę. Przestrzegaj tych zasad, będziesz panem samego siebie. Uczynią cię one silnym, napełnią nadzieją i wskażą ci drogę ku wielkosci.     -    Joe Weider

Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranek i Weteranów w WL

27 Mar 2006

XV Mistrzostwa Polski
Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranek i Weteranów
w Wyciskaniu Leżąc

Puławy, 8 – 9 kwiecień 2006 r.

Regulamin zawodów

I. Cel:

 1. Popularyzacja wyciskania leżąc.
 2. Wyłonienie Mistrzów Polski na rok 2006 w kategoriach: Seniorek, Seniorów, Weteranek i Weteranów.
 3. Wyłonienie reprezentantów na Mistrzostwa Świata i Europy Kobiet i Mężczyzn w Wyciskaniu Leżąc.
 4. Uczczenie jubileuszu z okazji 100-lecia NADANIA PRAW MIEJSKICH PUŁAWOM
 5. Uczczenie 10-lecia powstania MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI

II. Organizatorzy:

 • Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach

III. Termin i miejsce

 1. Termin: 08 – 09.04.2006r.
 2. Miejsce: Hala Sportowa MOSiR w Puławach, ul. AL. Partyzantów 11

IV Warunki uczestnictwa:

 1. W zawodach uczestniczyć mogą: Reprezentanci klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej – członków PZKFiTS, mający na bieżąco opłacone składki członkowskie w PZKFiTS, posiadający kartę zawodniczą i licencję ważną na rok 2006,
 2. Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:
 1. ukończony 14 rok życia w dniu zawodów w przypadku seniorów i seniorek,>
 2. ukończony 40 rok życia kalendarzowo w przypadku weteranów I grupy,
 3. ukończony 50 rok życia kalendarzowo w przypadku weteranów II grupy,
 4. ukończony 60 rok życia kalendarzowo w przypadku weteranów III grupy,
 5. posiadać ważne badania lekarskie:
 • zawodników z klasą MM, M i I obowiązuje książeczka zdrowia sportowca wyciskania leżąc lub trójboju siłowego;
 • zawodników o niższej klasie sportowej obowiązuje karta zdrowia sportowca wyciskania leżąc lub trójboju siłowego lub zaświadczenie lekarskie z klauzulą „Zdolny do zawodów wyciskania leżąc” podpisaną przez lekarza;
 • w przypadku sportów innych niż trójbój siłowy również musi się znajdować klauzula „Zdolny do zawodów wyciskania leżąc” podpisana przez lekarza;
 • książeczka zdrowia sportowca winna posiadać wpis „Oświadczam, że jest mi znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. Zobowiązuję się respektować zawarte w nim przepisy i sankcje, jak również zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych środków farmakologicznych,”
 • opłacone wpisowe w wysokości 45 zł (drużyny liczące 5 lub więcej zawodników opłacają wpisowe w wysokości 35 zł od osoby).
 • UWAGA!!!
  Zawodnicy nie zgłoszeni na odprawie technicznej i nie mający opłaconego wpisowego nie mają prawa startu w zawodach.

  V. Sposób rywalizacji

  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.
  Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:

  • Kobiety w kat. wag.: 44, 48, 52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, +90.
  • Mężczyźni: w kat. wag.:- 52, 56, 60, 67,5 75, 82,5, 90, 100, 110, 125, +125.
  • Weterani w kat. open grup wiekowych: 40-49 lat, 50-59 lat, +60 lat
  • Weterani startują razem z seniorami, z którymi również będą klasyfikowani w 11-tu kategoriach wagowych mężczyzn.
  • Weteranki w kat. open.
  • Weteranki startują razem z seniorkami, z którymi również będą klasyfikowane w 10-ciu kategoriach wagowych kobiet.

  VI. Klasyfikacja:

  Do zawodów można zgłosić maksymalnie:

  • 10 kobiet i 11 mężczyzn.
  • 10 weteranek i 11 weteranów,
   w tym maksymalnie dwóch zawodników w kategorii wagowej i wiekowej ( w tym kobiet).

  Zawodnicy i zawodniczki sklasyfikowani będą w kategoriach wagowych. W przypadku, gdy z kategorii wagowej znajduje się mniej niż czworo rywalizujących zawodników lub zawodniczek, sklasyfikowani zostaną zawodnicy i zawodniczki z uzyskanym wynikiem w wyciskaniu minimum trzeciej klasy sportowej.

  Do klasyfikacji drużynowej mężczyzn liczy się 6 najlepszych z zajętych miejsc przez zawodników.
  Do klasyfikacji drużynowej kobiet liczy się 6 najlepszych z zajętych miejsc przez zawodniczki.
  W kategorii weteranek i weteranów klasyfikacja drużynowa nie będzie prowadzona.

  Punkty do klasyfikacji drużynowej obliczane są wg następującego klucza: I m. – 12 pkt., II m. – 9 pkt., każde następne o 1 pkt. mniej; miejsce X i dalsze otrzymują po 1 pkt.
  Mistrzem Mistrzów wśród zawodniczek i zawodników zostanie uznany Mistrz lub Mistrzyni Polski z największą liczbą punktów Wilksa’a.

  Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników (badania antydopingowe).

  VII. Nagrody

  1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej Mężczyzn i Kobiet zostaną nagrodzone medalami.
  2. Mistrz lub Mistrzyni Polski zostaną nagrodzeni zostaną pucharami-statuetkami.
  3. Trzy pierwsze miejsca w kategorii Mistrza Mistrzów – Mężczyzn i Kobiet zostanie nagrodzone pucharami-statuetkami.
  4. Trzy pierwsze miejsca w kategorii open Weteranek zostaną nagrodzone medalami.
  5. Trzy pierwsze miejsca w kategoriach Weteranów: 40-49, 50-59, +60lat zostaną nagrodzone medalami
  6. Trzy pierwsze miejsce w kategorii drużynowej Kobiet i Mężczyzn zostaną nagrodzone pucharami.
  7. Pierwsze sześć miejsc w każdej kategorii wagowej i wiekowej otrzyma dyplomy.

  VIII. Zgłoszenia

  Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31.03.2006r. (wyłącznie w formie pisemnej)
  Pod adresem:
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Al. Partyzantów 11
  24 –100 Puławy
  Tel./fax. (0-81) 886-27-31
  IX. Zakwaterowanie i wyżywienie

  1. Zakwaterowanie w cenie 30 zł,- za jeden osobonocleg:

  - Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Wojska Polskiego 7,
  w Puławach
  - Filia Bursy Szkolnej przy ul. Czartoryskich 6 w Puławach

  1. Wyżywienie w cenie: kolacja 8 zł, obiad 14 zł., śniadanie 8 zł. (w miejscu zakwaterowania)
  2. Rezerwację noclegów i wyżywienia (z podaniem ilości noclegów, śniadań, obiadów i kolacji) należy zgłaszać w terminie do 31.03.2006r., jak w punkcie VIII
   Wszystkie należności płatne wyłącznie gotówką w miejscu zakwaterowania.
  3. Istnieje możliwość rezerwacji miejsc w hotelach –

  - informacja Arkadiusz Urbaniak tel. kom. 604 931 911

  X. Proponowany program zawodów

  07.04.2006 r. – piątek
  godz. 2000 - odprawa techniczna w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego
  08.04.2006 r. – sobota
  godz. 7.00 – 8.30 – ważenie wszystkich kobiet;
  godz. 9.00 – uroczyste otwarcie; start kobiet
  Uwaga!!!
  Dokładny program zawodów będzie ustalony na odprawie technicznej w piątek 07 kwietnia2006r. w zależności od ilości zgłoszeń.

  XI. Informacje

  Wszelkich informacji udziela Pan Arkadiusz Urbaniak – tel. (0-81) 886-38-02 wew. 18, tel.kom. 0 604 931 911
  Informacje o zawodach wraz z niniejszym regulaminem oraz drukami zgłoszeniowymi na noclegi i wyżywienie dostępne będą w INTERNECIE pod adresem: www.mosirpulawy.neostrada.pl

  XII. Informacje na temat dojazdu

  Uwaga! – należy wysiąść na stacji PKP Puławy-Miasto Miejsce zawodów znajduje się w hali sportowej (siedziba organizatora) przy ul.Al. Partyzantów 11 w odległości 1km od dworca PKP przy tej samej ulicy.

  XIII. Postanowienia końcowe
  Wpisowe należy uregulować przed odprawą techniczną w dniu 7.042006r. lub w dniu zawodów od godz. 7.00 w kasie MOSiR (przed wagą)
  Organizator zabezpiecza komplet komunikatów za odpłatnością w wysokości 10 zł,-.
  Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu.
  Kluby i uczestnicy powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków
  Wszystkie sprawy sporne nie objęte Regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona
  z Komitetu Organizacyjnego, Wiceprezesa PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego oraz Sędziego Głównego.
  Puławy, 03.03.2006r.

  W I C E P R E Z E S D Y R E K T O R
  ds. trójboju siłowego
  Polskiego Związku Kulturystyki, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  Fitness i Trójboju Siłowego w Puławach
  dr Marek Kruszewski mgr Jerzy Frais

  Brak komentarzy »

  brak komentarzy.

  śledź komentarze przez RSS Adres trackback

  Napisz komentarz